Åsikter från Skåne om de motioner som ligger på medlemsmötet

På söndagsfikat i Lund igår diskuterades de motioner som har lagts till vårens medlemsmöte för Piratpartiet som just nu pågår på nätet för att se om det fanns en konsensus i Skåne kring de lagda motionerna. Tanken är att den som inte känner sig fullt motiverad att sätta sig in i alla diskussioner på forumet snabbt ska kunna få en uppfattning om hur åsikterna gått bland de Skånepirater som har satt sig in i förslagen. Här nedan kommer en sammanställning av de synpunkterna som fördes fram.

 • Motion B01: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B02: avslå motionen. Vi har redan ett sådant ställningstagande som är bättre formulerat
 • Motion B03: avslå motionen. Vårt nuvarande ställningstagande är bättre formulerat.
 • Motion B04: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B05: avslå motionen i sin helhet, eller möjligen godkänn yrkande B05-Y04 och avslå resten.
 • Motion B06: det rådde oenighet kring huruvida motionen borde avslås eller om det jämkade ändringsyrkandet borde bifallas.
 • Motion B07: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B08: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B09: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B10: avslå motionen i sin helhet.
 • Motion B11: bifall motionen. Den fyller en lucka i våra nuvarande ställningstaganden.
 • Motion C01: avslå motionen. Det är olyckligt om medlemsmötet fattar ett beslut som kan upplevas som att bakbinda vår partiledare från att göra politiska uttalanden.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>