Protokoll Styrelsemöte i Lund 19 december

PP Skåne styrelsemöte 19dec .
Mötets öppnande 18:30
Närvarande: Peter Johansson, Mattias Bjärnemalm, Christoffer Willenfort, Rene malmgren, Kevin Liddell, Björn Flintberg, Andreas Bjärnemalm via skype
Val av ordförande/sekreterare/protokollskrivare samt en justerare
PJ =ordförande/protokoll skrivare. CW= sekreterare. Kevin = justerare
Samtliga godkänner ovanstående till de platser de är förslagna till.
Godkännande av dagordning.
Dag ordning godkänd av samtliga närvarande
verksamhetsplan 2014
Årsmöte 12 januari klockan 14:00
Verksamhetsplan Björn Flintberg är arbetsledare för den. 4 januari är deadline
Samtliga närvarande godkänner ovanstående
Årsmöte spika datum.
Årsmöte 12 januari klockan 14:00
Anders Hedberg är valberedning
Samtliga bifaller detta datum
Vilka i styrelsen ställer upp till omval.
Anders Hedberg är valberedning
Mab intresserad av att vara lokal valsamordnare
Samtliga närvarande bifaller mabs begäran om detta.

Vår gamla och nya valplattform.
Kevin letar fram ett verktyg för att diskutera fram en ny plattform för diskussioner om en ny valplattform presenterar det på skåne .se som en handling till årsmötet senast 7 januari
Samtliga närvarande bifaller detta.
Datum samt spika valplattformen
Spikas på medlemsmötet

Internvalet till regionlistan
Deadline är 1 mars diskuteras på årsmötet
Valsedlar.
Budgetgruppen tittar närmare på detta Björn Flintberg är ansvarig

Övriga frågor.
Ansöka om organisationsnummer samt bankkonto för ny styrelse.
Utlysa en post om fundraiser på medlemsmötet
Samtliga yrkar bifall på ovanstående

Mötet avslutas
19:45
Vid protokollet
Peter Johansson

Kommentarer

Kevin Liddell skrev

Då inget protokoll inkommit skrev jag ihop ett med anteckningarna ovan och anteckningar från skype.

— — —

Länk till protokoll som dokument i googledocs. https://docs.google.com/document/d/1fyQF8va-EM-q7yllDCOreeVynEkXog9XHf04OQIRGkM/edit?usp=sharing

Kopia av protokollet i råtext.

— — —

PP Skåne styrelsemöte 19dec .

Mötets öppnande 18:30

Närvarande: Peter Johansson, Mattias Bjärnemalm, Christoffer Willenfort, Rene malmgren, Kevin Liddell, Björn Flintberg, Andreas Bjärnemalm via skype

Peter Johansson = ordförande/protokoll skrivare.
Christoffer Willenfort = sekreterare.
Kevin Liddell = justerare

Samtliga godkänner ovanstående till de platser de är förslagna till.

Godkännande av dagordning.
Dagordning godkänd av samtliga närvarande

Tagna beslut:

Årsmöte.
Årsmöte 12 januari klockan 14:00

Valberedning.
Anders Hedberg som ad hoc valberedning inför medlemsmötet och ge honom de befogenheter i PW som behövs för att skicka ut mail till alla medlemmar med info om att vi söker kandidater till styrelse och övriga poster.

Verksamhetsplan & Budget 2014.
Arbetsgrupp bestående av Björn Flintberg, Christoffer Willenfort och Kevin Lidell.
Björn som sammankallande. deadline den 4 januari
Datum för val av regionlistan kommer finnas i verksamhetsplanen
Valsedlar. Budgetgruppen tittar närmare på detta.

Valsamordnare.
Mattias Bjärnemalm utses till valsamordnare för lokala val och ge honom de befogenheter i PW som behövs för att skicka ut mail till alla medlemmar med information om arbetet med lokala val.

Verktyg för röstning.
Kevin Lidell tar fram ett förslag till vårens medlemsmöte på ett verktyg som kan användas för att ta fram en valplattform på nätet via svärmarbete för landstingsvalet skåne och presenterar detta senast 7 januari

Valfundraiser.
Medlemsmötet i januari ska utlysa en post som valfundraiser för landstingsvalet.

Medlemsmöte.
12 januari medlemsmöte PP Skåne.

Org.Nr. & Bankkonto.
Peter ska ansöka om organisationsnummer samt bankkonto för ny styrelse.

19:45 Vid protokollet Peter Johansson

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>