Kallelse till Årsmöte/medlemsmöte i PP Skåne 12 januari

Hej Alla piratpartister! Detta är en kallelse till medlemsmöte i Piratpartiet Skåne 2014. Mötet kommer att hållas söndagen 12 januari klockan 14:00 på winstrupgatan 1 i Lund (ingång via gården). Välkomna till Årsmötet! Med vänlig hälsning: Peter Johansson, Ordförande för Piratpartiet Skåne Dagordning för mötet: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående… Läs mer