Träffar/Aktiviteter

Lista med olika aktiviteter vi arrangerar/deltar i och förklaring vad de innebär.

Aktivistträff – Varje söndag på vårt kansli på Windstrupsgatan 1 i Lund hålls det träffar mellan 15:00-18:00. Det bjuds på fika och samkväm för de som kommer förbi. Vi arrangerar även aktivistträffar på andra platser.

Piratöl – Aktivistträff oftast arrangerat på en plats där det finns möjlighet att “för de med åldern inne” att inmundiga drycker innehållande alkohol. (afterworköl typ)

Skolbesök – Vi besöker skolor för att delta i debatter och informera om våran politik.

Kampanjdag – Runt om i landet hålls det lokala och regionala kampanjdagar det kan exempelvis röra sig om Piratpartiets närvaro vid festivaler, Marknader och andra offentliga evenemang.

Demonstration –

Flgbladsutdelning –

Dörrknackning –

Konferens/Läger –

Möte – Årsmöten och Styrelsemöten för våra organisationer listas då de är öppna för medlemmar och andra intresserade dessa arrangeras ofta i samband med andra aktiviteter.